Praktijk Oogpunt voorlopig gesloten voor nieuwe vragen

 

!!

Helaas heeft Praktijk Oogpunt besloten haar werkzaamheden per januari 2020 voor onbepaalde tijd neer te leggen.
Al onze medewerkers hebben op dit moment een volledige baan in loondienst, waardoor geen ruimte en tijd meer is voor de eigen praktijk.

Voor lopende zaken kunt u nog wel bij ons terecht, via ons ' oude' mailadres en telefoonnummer (06-81878149).
Nieuwe vragen nemen wij niet meer aan.

---------------

Welkom op de site van Praktijk Oogpunt, expertisecentrum seksualiteit en verstandelijke beperking.

Seksualiteit is een belangrijk positief aspect in ieders leven. Mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich (fysiek) seksueel meestal net zoals mensen zonder een verstandelijke beperking. De psycho-seksuele ontwikkeling is echter kwetsbaar en vraagt veel ondersteuning van de omgeving om deze goed te laten verlopen. 

Praktijk Oogpunt is gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Wij richten ons met name op hulpvragen die betrekking hebben op seksualiteit en seksueel misbruik. U kunt bij ons terecht met vragen op het gebied van diagnostiek, behandeling, scholing/training en advies.